Föreningen BatLife Sweden bildad

Nu är föreningen BatLife Sweden formellt bildad. Vi har inte haft möjlighet att uppdatera webbsidan än, men stationsprojektet där automatisk övervakning sker med fladdermusstationer spridda över landet kommer att bli ett projekt under föreningen BatLife Sweden.

Föreningen BatLife Sweden har ett betydligt bredare syfte. I stadgarna står bland annat:

”Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att öka kunskaperna om fladdermöss. Arbetet bedrivs i form av opinionsbildning, kunskapsuppbyggnad, nationell och internationell samverkan samt genom att driva projekt med särskild målsättning att skydda fladdermöss och fladdermössens habitat i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar.”

Föreningen har just nu en styrelse som består av tre medlemmar:

  • Johnny de Jong
  • Alexander Eriksson
  • Lara Millon

BatLife Sweden kommer att vara en öppen ideell förening och ta emot medlemmar på samma sätt som vilken ideell förening som helst. Vi meddelar när vi öppnar föreningen för fler medlemmar – vi behöver organisera oss lite mer innan vi kan hantera detta.

I samband med att stationsprojektet flyttas över till föreningen Batlife Sweden så kommer Centrum för biologisk mångfald inte längre att vara projektägare, men fortfarande ha kvar sin roll som sammankallande i stationsprojektets styrgrupp.

Webbsidans innehåll kommer att uppdateras för att reflektera dessa organisatoriska ändringar.