Fladdermöss

Fladdermöss är flygande däggdjur som jagar insekter med ekopejlingsmetoden under natten dvs fladdermössen använder ultraljud för att navigera. Alla fladdermusarter i Sverige går i vinterdvala under vintern.

Här kan du läsa mer om fladdermusfaunan:
– om fladdermöss och migration
– om fladdermössens aktivitet under olika delar av året
– om fladdermössens aktivitet under olika delar av natten