Aktivitet under natten

Genomsnittligt är fladdermöss aktiva från en halvtimme efter solnedgången. När temperaturen sjunker och insektsaktiviteten minskar återvänder fladdermössen till kolonin. Innan soluppgången flyger fladdermössen sedan ut igen för en kortare jakttur.

Olika arter lämnar sina kolonier vid olika tider på natten för att jaga. Nymffladdermus, sydpipistrell, dvärgpipistrell, brunfladdermusarter, nordfladdermus, mustaschfladdermus, och sydfladdermus lämnar tidigare (mellan solnedgången och 20 minuter därefter. De arter som lämnar kolonin senast under natten (vattenfladdermus, fransfladdermus, dammfladdermus, större musöra, gråskimlig fladdermus, trollpipistrell, barbarstell och långöraarter) ger sig av minst 30 minuter efter solnedgången. Samma gäller med tiden för återkomsten till kolonin efter nattens jakt. Det finns arter som återkommer tidigare än andra t ex dammfladdermus, fransfladdermus och mindre brunfladdermus, som återkommer tidigare än 45 minuter före soluppgången. Sydpipistrell, dvärgpipistrell och gråskimlig fladdermus bl a kommer tillbaka strax innan soluppgången.

Olika rytm av aktivitet genom natten existerar också. Till exempel, dammfladdermusen är aktiv hela natten, medan vattenfladdermusen är aktiv 65 % av natten och sydfladdermusen är aktiv endast de 2,5 första timmarna av natten. En studie visar på att en aktivitetstopp av migrerande arter finns i början av natten utom när det gäller större brunfladdermus som har en aktivitetstopp efter midnatt. En annan studie visar däremot att migrerande arter är mer aktiva mellan kl 02:00 och 04:00.

Aktiviteten under natten är även beroende av klimatet. I Sverige gjordes 90 % av alla fladdermusobservationer när vindhastigheten var mindre än 5,8 meter per sekund och 90 % av alla fladdermusobservationer gjordes när temperaturen var högre än 14,6 °C.
Så vi får se vad Batlife Sweden-projektet kommer att kunna berätta för oss om fladdermössens aktivitet under natten!

Ref:

Ahlén, I., & Bach, L, Baagøe, H. J., and Petterson J. (2007). Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Naturvårdsverket edition. pp 37.

Arthur, L. & Lemaire, M. (2009). Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénon), Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 1st éd. 544 pp

Ciechanowski, M., Zając, T., Biłas, A., & Dunajski, R. (2007). Spatiotemporal variation in activity of bat species differing in hunting tactics: effects of weather, moonlight, food abundance, and structural clutter. Canadian Journal of Zoology, 85(12), 1249-1263.

De Jong J. (2000). Fladdermössen i landskapet. Jordbruksverket edition. Pp 24

Rydell, J., Ottovall, R., Pettersson. J., Green. M. (2017). Vindkraftens påverkan på fladdermöss och fåglar – uppdaterad syntesrapport 2017. Vindval, Naturvårdsverket. Rapport 6740.
Aktivitet av fladdermöss under natten och under året (De Jong, 2000).