Nyheter

Årsmöte 2019 – 16 November, Jönköping

Extra årsmöte i föreningen BatLife Sweden sker den 16 november 2019 på Jönköping. Föreningen bildades 1 mars och det är alltså föreningens första årsmöte. Till detta möte har vi försökt bjuda in så många som

Läs mer »

Medlemskap i föreningen 2019

Nu har vi öppnat föreningen för alla intresserade medlemmar. Bli medlem i föreningen BatLife Sweden redan 2019 och tillhör för tid och evighet den illustra skara som hjälpte till att bygga föreningen under dess första

Läs mer »

Föreningen BatLife Sweden bildad

Nu är föreningen BatLife Sweden formellt bildad. Vi har inte haft möjlighet att uppdatera webbsidan än, men stationsprojektet där automatisk övervakning sker med fladdermusstationer spridda över landet kommer att bli ett projekt under föreningen BatLife

Läs mer »

Monteringen av stationer i full gång

Vi arbetar nu för att montera alla Batlife-stationer. I år tyder det mesta på att vi kommer att ha fem stationer i drift under året. Vi fortsätter vid Ottenby, Göholm och Nödinge men kör också

Läs mer »

Två nya stationer 2019

Hittills har vi två nya Batlife-stationer i Sverige under 2019. Västerås kommun och Jönköpings kommun deltar med en varsin station under tre år vardera 2019-2021. I bägge fallen använder sig kommunerna av Batlife-studien för att

Läs mer »

Rapport med Ottenby resultat klar!

Rapporten med resultat från Ottenby-stationen är nu klar! Totalt gjordes 30 255 observationer av fladdermöss som tillhörde 11 st arter mellan den 28 mars och den 16 december 2018! De visar nya och intressanta resultat

Läs mer »

Undersökningssäsongen över för 2018!

Under december 2018 har utrustningen demonterats vid alla BatLife-stationer stationer för att skydda mikrofonen från vintervädret. Men det fanns fortfarande fladdermöss ute och flög i december Göholm (13/12) och Ottenby (11/12) när mikrofonerna hämtades in!

Läs mer »

Rapport med Göholm resultat klar!

Rapporten med resultat från Göholm-stationen är nu klar! Den visar nya och intressanta resultat och genera nya antagande om olika fladdermusarter. Till exempel, både större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus, som är känd som långmigrerande arter,

Läs mer »

Nya BATLIFE stationer sökes

Nu börjar vi söka nya lämpliga platser till Batlife Swedens nätverk av stationer för insamling av data om fladdermöss. Vi letar efter lämpliga platser där det finns ett lokalt behov av att undersöka fladdermöss, t

Läs mer »

Första styrgruppsmötet

Batlife Swedens första styrgruppsmöte hölls den 8 november. Den tidigare referensgruppen utökades nu med ytterligare medlemmar för att nå en bredare förankring. I Styrgruppen ingår representanter från Naturvårdsverket, Länsstyrelser samt Specialister. Mötet omfattade en presentation

Läs mer »