Resultat

Från den 28 mars till mitten av december påträffade totalt i Göholm, Nödinge och Ottenby 39 388 observationer av fladdermus som tillhörde av 14 arter. 11 arter var inspelades i Nödinge (från och med den 26 april), 12 var inspelades i Goholm (från och med den 26 maj) och 11 arter var inspelade i Ottenby (från och med den 28 mars). Den vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 67 % av alla inspelningar. Därefter följer trollpipistrell (19 %) och nordfladdermus (11 %) som bägge är vanliga arter i stationen. De andra arter påträffades var barbarstell, sydfladdermus, dammfladdermus, vatenfladdermus, mustasch/taiga fladdermus, fransfladdermus, mindre brunfladdermus, större brunfladdermus, sydpipistrell, brunlångöra och gråskimlig fladdermus.

Första fladdermus var inspelad den 8 april i Ottenby medan inspelningar började den 28 mars. Fladdermöss påträffades de första nätter av inspelning i Nödinge och Göholm, den 26 april och den 26 maj respektive. Sista fladdermus var inspelad den 9 december i Ottenby, den 20 september vid Nödinge och den 7 december vid Göholm.

Antal av arter varierade mellan 2 och 13 arter per månader. Arter påträffades i april var dvärgpipistrell, trollpipistrell och en obestämd Myotisart. Arter påträffades i december var dvärgpipistrell och en obestämd fladdermusart. Mer arter påträffades under juli och augusti.
Aktivitet var högre från och med slutet av juli till början av september. Några aktivitetstoppar observas också under maj, juni och i början av juli.

 

 

Antal av flädermuskontakter per natt (alla arter tillsammans) mellan den 1:a april till 15 december.