Nödinge

Totalt gjordes 4075 observationer av fladdermöss som tillhörde 11 st arter i inspelningarna på fladdermusstationen inventeringen mellan den 26 april och den 3 december 2018 vid Nödinge. Första fladdermus flög den 26 april och sista fladdermus flög den 20 september. Den vanligast förekommande arten i inventeringen är nordfladdermus som står för ca 51 % av alla inspelningar. Därefter följer dvärgpipistrell (38 %) och gråskimlig fladdermus (7 %) som bägge är vanliga arter. De andra arter påträffades var sydfladdermus, dammfladdermus, vattenfladdermus, mustasch/taiga fladdermus, mindre brunfladdermus, större brunfladdermus, trollpipistrell och brunlångöra. Tre av de är röd lista arter i Sverige.
Antal arter varierade mellan två i april och åtta arter under augusti och september. Aktiviteten för olika fladdermusarter under året var inte homogen. Den högsta aktiviteten (560 fladdermusobservationer) registrerades 8 maj. Aktiviteten var högre under den första delan av maj, som kan vara kopplad till vårmigration.

Aktivitet av samtliga fladdermöss per natt för undersökta nätter vid Nödinge.