Ottenby

Totalt gjordes 30 255 observationer av fladdermöss som tillhörde 11 st arter i inspelningarna på fladdermusstationen mellan den 28 mars och den 16 december vid Ottenby. Den vanligast förekommande arten i inventeringen är dvärgpipistrell som står för ca 68 % av alla inspelningar. Därefter följer trollpipistrell (24 %) och nordfladdermus (6 %) som bägge är vanliga arter. De andra arter påträffades var sydfladdermus, dammfladdermus, vattenfladdermus, mustasch/taiga fladdermus, större brunfladdermus, sydpipistrell, brunlångöra och gråskimlig fladdermus.

Antalet fladdermusarter som registrerats på undersökningslokalen varierar mellan olika månader Inga arter påträffades den första månaden av inventeringen (mars). Första månaden då fladdermöss registrerades var april månad då tre arter registrerades. dvärgpipistrell, trollpipistrell och mustasch/taiga fladdermus. Två arter påträffades den sista månaden av inventeringen (december): dvärgpipistrell och en obestämd microchiroptera. Det högsta antalet registrerade arter var 11 arter i maj. De fem nätterna med det högsta antalet inspelade arter var 15 maj med 8 arter, och 16, 17, 18 maj och 21 augusti då 7 arter registrerades.

Aktiviteten för olika fladdermusarter under året var inte homogen. Undersökningen påbörjades 28 mars 2018, men den första fladdermusen (dvärgpipistrell) påträffades inte förrän 8 april. Den sista fladdermusen registrerades 10 december (dvärgpipistrell). Undersökningen avslutades 15 december 2018. Före den 20 april var aktiviteten av fladdermöss mellan noll och 2 observationer per natt. Efter den 20 oktober var aktiviteten av fladdermöss mellan noll och 5 observationer per natt. Den högsta aktiviteten (5442 fladdermusobservationer) registrerades 4 augusti. Aktiviteten var högre (mer än 200 fladdermusobservationer) mellan 4 och 7 maj, mellan 14 och 24 maj, mellan 5 juni till 5 juli, nästan alla analyserades nätter mellan 31 juli till 18 september, och 25 september.

 

Aktivitet av samtliga fladdermöss per natt för undersökta nätter vid Ottenby.