Ottenby

Fakta

Finansiär: Mörbylånga kommun (LONA), Ecocom AB
Startår: 2018
Driftas av: Ecocom AB
Projektledare: Lara Millon

Ottenby station

På Ottenby udde på södra Öland är samlas både fåglar och fladdermöss under vårar och höstar inför migrationstiden. Sedan många år pågår fågelövervakning på Ottenby och från och med 2018 har vi också etablerat en BatLife station på platsen och börjat övervaka fladdermössens rörelsemönster. Stationen är placerad på uddens spets med mikrofonen i trädgården med helgoland-fällorna. Här registreras de fladdermöss som flyger över eller stannar till i trädgården för att vila eller jaga. Ottenbys geografiska placering lämpar sig särskilt bra för att studera migrerande fladdermöss. På denna lokal förväntas en relativt hög aktivitet av migrerande arter under korta perioder på våren och hösten och sedan relativt få arter och låg aktivitet särskilt under reproduktionsperioden (högsommaren). Stationen drivs med stöd av Mörbylånga kommun och LONA och Ottenby är också den station där Ecocom delfinansierar genom att utföra mycket av analysarbetet ideellt.
Ett stort antal fladdermusarter har tidigare påträffats vid Ottenby. Elva av Sveriges 19 arter har registrertas av Ingemar Ahlén (1997). Det är också känt att fladdermöss lämnar landet från Ottenby under migrationen (Ahlèn et al., 2009; De Jong, 2000). Även ovanliga arter har spelats in, t ex barbastell, dammfladdermus, mustaschfladdermus, fransfladdermus, sydpipistrell, sydfladdermus och mindre brunfladdermus (Ahlèn 1997; Ahlèn et al., 2007).

REFERENSER

Ahlèn I., 1997. Ölands fladdermusfauna. Länsstyrelsen Kalmar län. Pp 26

Ahlén, I., & Bach, L, Baagøe, H. J., and Petterson Jan., 2007. Bats and offshore wind turbines studied in southern Scandinavia. Naturvårdsverket edition. pp 37.

Ahlén, I., Baagøe, H. J., & Bach, L., 2009. Behavior of Scandinavian bats during migration and foraging at sea. Journal of Mammalogy, 90(6), 1318-1323.

De Jong J., 2000. Fladdermössen i landskapet. Jordbruksverket edition. Pp 24