Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Olga Sandberg,

olga.sandberg@gmail.com

………………………………..

Artbestämning & Stationsnätverk

Gruppen ”Artbestämning & Stationsnätverk” har bl.a. satt som mål att försöka få till stånd stationsnätverk i föreningens egen regi. Ett annat mål, som är kopplat till det nyss nämnda, är att under 2022 fortsätta med digitala kurser i artbestämning för medlemmar i föreningen, som i viss mån är repris av de kurser som hölls under 2021.

Svenska stationsnätverket

Svenska stationsnätverket är ett projekt som Batlife Sweden driver för att samla in och sprida kunskap om den svenska fladdermusfaunan. Projektets syfte är att åstadkomma en långsiktig uppföljning av fladdermusfaunan genom ett nätverk av stationer i Sverige. Projektet bygger på ett samarbete mellan flera aktörer där föreningens roll i huvudsak är samordning, granskning och information.

Läs mer om Svenska stationsnätverket här.

Station Ottenby drivs av arbetsgruppen

Insamling av data vid Stationsnätverkens stationer genomförs av konsulter. Ett undantag från detta är stationen vid Ottenby, där BatLife Swedens arbetsgrupp Artbestämning & Stationsnätverk själva ansvarar för driften av stationen.

Station Ottenby återuppstartades av arbetsgruppen 2022 med finansiering av WWF Sverige. Under 2022 kommer ljudinspelningar samlas in för att analyseras och sammanställas under hösten. Är du intresserad av att delta i detta arbete och samtidigt lära dig mer om artbestämning av ljudinspelningar är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.

Mikrofon på station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.

Vad är en BatLife Station?

Syftet med en BatLife station är att under lång tid på året (ca 8 månader) och under många år (ca 10 år) mäta aktiviteten av fladdermöss på en specifik plats. Mätningarna kan omfatta alla arter eller bara vissa arter. Analyserna kan göras för alla nätter eller för vissa nätter.

För att resultaten ska bli jämförbara ställs det krav på varje lokal, bl.a. kopplat till utrustning och artbestämning med ljudanalysprogram. För att stationen ska kunna ingå i BatLifes stationsprogram krävs även följande:

  • All data ska läggas ut på Artportalen
  • Arterna ska kvalitetsgranskas enligt Artdatabankens instruktioner
  • All data ska sparas på samma sätt och senare sammanställas i gemensam rapport
  • All data ska finnas tillgängliga för statistiska analyser
  • Metodiken ska stämmas av med BatLifes arbetsgrupp för artbestämning & stationsnätverk

Om du är intresserad av att veta mer eller funderar på att starta upp en egen station, kontakta gärna oss!