Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Alexander Eriksson,

eriksson.m.alex@gmail.com

………………………………..

Artbestämning & stationsnätverk

Gruppen ”Artbestämning & Stationsnätverk” har bl.a. satt som mål att försöka få till stånd stationsnätverk i föreningens egen regi redan under 2021. Ett annat mål, som är kopplat till det nyss nämnda, är att under 2021 anordna en digital kurs i artbestämning för medlemmar i föreningen.

 

Fladdermuskurs för nybörjare 

Arbetsgruppen har därför bestämt att anordna en grundläggande kurs i artbestämning av fladdermöss, tillsammans med Artportalsgruppen. Kursen kommer att ske digitalt, uppdelat på fyra träffar under april och avslutas med en träff i augusti. Läs mer om kursen här.