Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Johnny de Jong,

johnny.de.jong@slu.se

………………………………..

Artportalsgruppen

”Artportalsgruppen” kommer även fortsättningsvis bidra med kompetensutveckling i artbestämning av fladdermöss. Under 2021 hölls olika kurser m.m. om fladdermöss vilket vi fortsätter med även under 2022.