Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Johnny de Jong,

johnny.de.jong@slu.se

………………………………..

Artportalsgruppen

”Artportalsgruppen” kommer framöver att  bidra med kompetensutveckling i artbestämning av fladdermöss.

 

Fladdermuskurs för nybörjare

Arbetsgruppen har därför bestämt att anordna en grundläggande kurs i artbestämning av fladdermöss, tillsammans med arbetsgruppen ”Artbestämning & stationsnätverk”. Kursen kommer att ske digitalt, uppdelat på fyra träffar under april och avslutas med en träff i augusti. Läs mer om kursen här.