Fladdermössens årscykel

I Sverige är alla fladdermöss anpassade till att livnära sig på insekter, vilket också styr aktiviteten under året. För att kunna leva på insektsdiet krävs t.ex. dvala under vintern. Koloniperioden, då honorna samlas och föder upp ungarna, ligger under den period då insektstätheten är som störst, medan parningen huvudsakligen sker direkt efter kolonitiden, då både hanar och honor fortfarande är i god kondition. Detta kräver i sin tur en speciell anpassning med fördröjd befruktning för att förhindra att ungarna föds mitt i vintern. Fladdermössen går i mer sammanhängande vinterdvala under perioden september till april, men tidpunkten varierar en del efter väderleken, och det förekommer att fladdermöss är aktiva ända till november, och vaknar upp ur vinterdvalan redan i februari. Under vinterdvalan krävs ett svalt och fuktigt klimat vilket fladdermössen hittar i grottor, gruvgångar, stenskravel, större stenbyggnader, jordkällare och i ihåliga träd.  –  Läs gärna vidare under fliken Övervintring.

Under försommaren samlas dräktiga honor samlas till kolonier där de föder ungar i slutet av juni. I juli månad ökar honornas energibehov ytterligare på grund att ungarna diar och växer vilket gör att honorna behöver jaga tre till fyra timmar om natten. Hanarna börjar hävda parningsrevir i juli vilket också får deras energibehov att öka. I augusti ökar fladdermössens aktivitet ytterligare när ungarna börjar flyga.  –  Läs gärna vidare under fliken Yngelkolonier.

Under hösten migrerar vissa svenska fladdermusarter söderut om för att söka bättre övervintringslokaler. Höstmigration har observerats mellan mitten av augusti och början av oktober, med en aktivitetstopp i slutet av augusti. På våren migrerar de tillbaka till Sverige för att bilda kolonier. Både vår- och höstmigrationsperioderna för trollpipistrell varar ca 40 dagar. I Sverige har fladdermöss spelats in under längre perioder tack vare studier av fladdermöss kopplade till effekter av vindkraftverk. Studierna visar att 80 % av inspelningarna gjordes under sensommaren (15 juli – 15 september). Men olika arter har olika beteende. Större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus är mer aktiva i augusti till mitten av september medan dvärg- och trollpipistrell visar en aktivitetstopp i början av oktober. Nordfladdermus, däremot, visar olika aktivitetstoppar mellan mitten av juli till slutet av september, men aktiviteten börjar öka redan i början av juni.   –  Läs gärna vidare under fliken Migration.

Fladdermössens årscykel. Ur fladdermössen i Landskapet. Jordbruksverket.