Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Bo Ljungberg,

bl.naturkonsult@gmail.com

………………………………..

Fladdermusinventeringar

Syfte med ”arbetsgruppen – inventeringar”

Syftet med att ha denna arbetsgrupp, är att bidra till kunskapen om våra fladdermöss genom att redovisa lämpliga metoder för inventering av fladdermöss, beroende på syftet med respektive inventering. Visserligen har Naturvårdsverket redan tagit fram metoder för inventeringar av fladdermöss i miljöövervakningssyfte. Arbetsgruppen vill dock hitta andra lämpliga metoder, som även föreningar och ideella fladdermusentusiaster, kan tillämpa vid enklare typer av inventeringar. Dessa enklare typer av inventeringar kan ibland  ses som förstudier inför kommande större inventeringar, som sedan utförs av professionella inventerare.

Pågående verksamhet

Arbetsgruppen kommer att delta i en så kallad Bioblitz på Skansen, den 22-23 maj, där vi inventerar fladdermöss i samband med den internationella Biologiska mångfaldsdagen. Vi samarbetar då med flera andra naturföreningar och experter för att ta reda på vilka djur och växter som man kan finna under ett dygn på Skansen. Resultatet kommer senare att rapporteras på Artportalen. Arbetsgruppen kommer också, inför detta arrangemang, ta fram en folder om föreningen samt tillfälligt sätta upp en naturstig/fladdermusstig på Skansen. Vidare kommer föreningen BatLife Sweden finnas på Skansen under såväl lördagen den 22:a och söndagen den 23:e maj, då vi visar upp föreningen och dess verksamhet.