Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Bo Ljungberg,

bl.naturkonsult@gmail.com

………………………………..

Fladdermusinventeringar

Syfte med ”arbetsgruppen – inventeringar”

Syftet med att ha denna arbetsgrupp, är att bidra till kunskapen om våra fladdermöss genom att redovisa lämpliga metoder för inventering av fladdermöss, beroende på syftet med respektive inventering. Visserligen har Naturvårdsverket redan tagit fram metoder för inventeringar av fladdermöss i miljöövervakningssyfte. Arbetsgruppen vill dock hitta andra lämpliga metoder, som även föreningar och ideella fladdermusentusiaster, kan tillämpa vid enklare typer av inventeringar. Dessa enklare typer av inventeringar kan ibland  ses som förstudier inför kommande större inventeringar, som sedan utförs av professionella inventerare.

Pågående verksamhet

2022

Arbetsgruppen planerar just nu inför ett sommarträff /workshop i trakterna av Hällefors i Örebro län. Lägret kommer att äga rum från fredagen den 17 juni till söndagen den 19 juni.

Strax innan påsk skickade arbetsgruppen ut en inbjudan till alla medlemmar i föreningen om sommarträffen. Sista anmälningsdag för denna Träff/Workshop är den 1 juni. Medlemmar som av olika anledningar inte fått denna inbjudan kan maila till föreningen så skickar vi ut denna till er. Medlemmar som inte har möjlighet att delta i sommarträffen kommer ges möjlighet  att vara med vid några tillfällen under dess dagar via Zoom-möten. Ett av syftena med sommarträffen är, att vi nu får praktisera det vi har lärt oss under kurserna som föreningen haft tidigare i år om artbestämning av fladdermöss m.m.

2021

Arbetsgruppen deltog i en så kallad Bioblitz på Skansen, den 22-23 maj, där vi inventerade fladdermöss i samband med den internationella Biologiska mångfaldsdagen. Vi samarbetade då med flera andra naturföreningar och experter för att ta reda på vilka vilda djur och växter man kunde finna under  ett dygn på Skansen. Resultatet har  rapporteras på Artportalen. Arbetsgruppen tog, inför detta arrangemang, fram en folder om föreningen samt att vi tillfälligt satte upp en naturstig/fladdermusstig på Skansen. Vidare fanns föreningen BatLife Sweden på Skansen under hela lördagen den 22:a och söndagen den 23:e maj, då vi visade upp föreningen och dess verksamhet för allmänheten.