Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Alexander Eriksson,

eriksson.m.alex@gmail.com

………………………………..

Kolonier & holkar