Jag är nyutexaminerad master inom Ekologi och Biodiversitet på Stockholms Universitet. Mitt examensarbete gjorde jag 2019 på SLU Uppsala, som handlade om kartläggning av tajgafladdermusens habitatval och eventuell konflikt med skogsbruk. Även mitt kandidatarbete (2015) gjorde jag på SLU: då undersöktes jaktbeteendet hos tajga- och mustachfladdermöss genom radiopejling och autoboxar, i relation till stora vägar och järnvägar.

Mitt intresse för fladdermöss började på slutet av gymnasiet 2011, då jag gjorde ett mindre och ett större arbete om de flygande däggdjuren. Sedan dess har jag försökt smyga in fladdermöss i de flesta kurser jag läst på universitetet.

I fortsättningen hoppas jag kunna arbeta med och för fladdermöss professionellt. Jag har höga förhoppningar om att BatLife Sweden ska kunna sprida kunskap och förståelse för fladdermöss samt hjälpa till med forskning och att bevara viktiga livsmiljöer.

Välkommen till BatLife Sweden du också!