Jag arbetar som forskare på Centrum för biologisk mångfald i Uppsala. Forskningen handlar om hur vår markanvändning, främst skogsbruk (inklusive uttag av skogsbränsle och torv), påverkar biodiversiteten. Jag har använt fladdermöss som försöksdjur i många olika projekt, bland annat med koppling till vindkraft, infrastruktur och skogsbruk, och har mer än 30 års erfarenhet av fladdermusarbete. Sysslar också mycket med inventeringar, artbestämning och stöd till Artdatabanen för rödlistning och EU-rapportering. Jobbar även en del internationellt med fladdermöss, bland annat genom Eurobats och IUCN. Arbetar för närvarande också med fladdermöss i Kambodja genom ett samarbete med Royal University of Phnom Penh.