Mitt intresse för fladdermöss började 2011 under en tid då jag jobbade på National Museum i Paris med Vigie Chiro programmet. Det blev mina första nätter ute i fält med detektor! Jag började därefter som forskninsassistent då jag arbetade med att undersöka vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Sen har jag bott tre år i Nya Kaledonien, en tropisk fransk ö i Indiska oceanen. Där jobbade jag som forskningsassistent med småfladdermöss och flygande hundars biologi. Jag har också arbetat inom en lokal förening ACCS (Association pour la Conservation des Chauves-souris), som arbetar med öka kunskaperna om fladdermöss samt väcka intresse för fladdermöss. 

Efter att ha arbetat två år i Sverige som naturvårdskonsult, med bl.a. det nationella stationsnätverket för fladdermöss, så tänkte jag att det kunde vara roligt att hjälpa till med den nystartade föreningen BatLife Sweden!