Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Niklas Palmcrantz,

niklas.palmcrantz@gmail.com

………………………………..

Styrelsen för BatLife Sweden lämnade bifall till en motion  vid årsmötet den 27 mars 2022 som innebär att föreningen ställer sig positiv till lokala engagemang och att föreningen på sikt kan komma att få lokalavdelningar, men att det av olika skäl inte är möjligt idag.

Genom denna arbetsgrupper, där det för närvarande finns sex medlemmar i föreningen som utgör kontaktpersoner från olika delar av landet, tror vi att lokala nätverk kan bildas för olika former av lokala aktiviteter. Till viss del kan denna arbetsgrupp ersätta de  artbeten som  den tidigare ”arbetsgruppen Fladdermusevenemang” samordnade, exempelvis  aktiviteter som utfördes under den internationella fladdermusnatten sista helgen i augusti m.m.

Här finns en lista över kontaktpersoner från olika delar i landet, som ingår i denna arbetsgrupp:

Är ni intresserade av att ingå i någon eller några av av följande nätverksgrupper kan ni kontakta nedanstående personer för att tillsammans engagera er lokalt/regionalt.

 

NORRA SVERIGE

Olga Sandberg, olga.sandberg@gmail.com Bostadskommun: Luleå

 

MELLERSTA  SVERIGE

Helena Backius, helena.backius@live.se Bostadskommun: Hällefors

 

VÄSTKUSTEN

Bengt Edqvist, bengtedqvist@fastmail.fm  Bostadskommun: Göteborg

 

NORRA delen av STOCKHOLM samt UPPSALA län 

Ulf Elman, ulf.elman@elmanpatent.se  Bostadskommun: Stockholms stad

 

SÖDRA STOCKHOLM – SÖRMLAND_ ÖSTERGÖTLAND

Niklas Palmcrantz, niklas.palmcrantz@gmail.com  Bostadskommun: Södertälje

 

SÖDRA SVERIGE Skåne, Blekinge och Småland m.m.

Stefan Viktorsson, stefan@bokskogslopare.se  Bostadskommun: Kristiansstad

 

Lokala aktiviteter 2022

Arbetsgruppen för lokala aktiviteter har ännu inte hunnit ha något möte då detta skrivs, men redan nu sker aktiviteter runt om i landet. Ett exempel är att den 4 maj kl 18:00-20:00, kommer en liten grupp träffas på universitetet i Stockholm då HeatherWood kommer att presentera  olika ljudanalysprogram för fladdermöss. Om ni är intresserade och vill komma så kan ni kontakta Heather genom att maila till heather@batmapper.org

Med anledning av International BatNight har arbetsgruppen sammanställt vilka aktiviteter som väntas ske den sista helgen i augusti 2022 i Sverige. Klicka här för att se vad som är på gång.

———————————–

Vad som bl.a. gjordes under 2021 av den f.d. gruppen ”Fladdermusevenemang”:

Stort engagemang under ”International Bat Night” sista helgen i augusti 2021!

Flera var villiga att engagera sig, såväl medlemmar i föreningen BatLife Sweden som andra. Detta gjordes genom olika typer av aktiviteter som uppmärksammade fladdermössen. Bland annat anordnades på flera platser i Sverige fladdermusguidningar, fladdermusträffar, online-event samt en temakväll om ljusföroreningar.

Fladdermusguidningarna var mycket populära bland aktiviteterna under helgen. Våra deltagare noterade då flera olika arter fladdermöss runt om i Sverige. Totalt observerades hela 7 olika arter under helgen i samband med dessa aktiviteter. Nordfladdermus (Eptesicus nilsonii) påträffades på flest platser i landet och på delad andraplats påträffades dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) samt mustaschfladdermus/taigafladdermus (Myotis mystacinus/Myotis brantii). Nedan visas detta i en tabell fördelat länsvis.

Sist men inte minst vill vi tacka alla er som både anordnat aktiviteter och som deltagit i dem under International Bat Nights 25 års jubileum. Tack vare er så sprider vi kunskap och information till både allmänhet och till entusiaster!

Observerade arter
Län Enil Ppyg Pnat Mmys/Mbra Mdau Nnoc Vmur
Norrbotten x x
Skåne x x x x x x x
Södermanland x x x x
Västra Götaland x x x
Örebro x x x x