Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Johan Eklöf,
johan.eklof@gmail.com

………………………………..

Denna arbetsgrupp arbetar just nu med planeringen inför en nationell fladdermuskonferens i november 2022

Arbetet med planeringsarbetet inför den andra Svenska Fladdermuskonferensen 2022 har nu startats av arbetsgruppen. I år blir platsen sannolikt Stockholm/Uppsala-trakten och tiden ungefär densamma som sist, det vill säga i november.
Hör gärna av er med idéer, förslag och erfarenheter från förra året. Vad ska vi göra bättre, ändra på, vad saknades? Under menyn ”Konferens 2022” kan ni även läsa om förra årets konferens.
Ni som är intresserade av att vara med och hjälpa oss, skicka ett mejl till samordnaren för arbetsgruppen, Johan Eklöf.