2020-05-08

Dammfladdermusen är på frammarsch

Johnny de Jong har skrivit en liten notis om dammfladdermusen, som ju enligt den nya rödlistan inte längre anses som hotad utan bara som nästan hotad (NT). Av artikeln framgår att det gjorts många fynd under senare år i bl.a. Stockholmsområdet. Här finns en länk till notisen som just nu ligger på artportalen.