2019-09-17

Årsmöte 2019 – jönköping

Extra årsmöte i föreningen BatLife Sweden sker den 16 november 2019 på Jönköping. Föreningen bildades 1 mars och det är alltså föreningens första årsmöte. Till detta möte har vi försökt bjuda in så många som möjligt som vi känner till arbetar med eller är engagerade i fladdermöss i Sverige. Men naturligtvis finns många fler och vi uppmanar alla som tagit del av inbjudan att dela den vidare till ytterligare intresserade.

Till årsmötet är alla välkomna! Vill man rösta i de formella förhandlingarna på förmiddagen så måste man vara medlem minst 30 dagar före årsmötet. Medlem blir du genom att betala medlemsavgiften.

Plats: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Tid: Lördagen 16 november kl 09.30-18.30