2020-06-27

Fladdermusfynd på årsmötet 2020

Här redovisar vi de arter som påträffades på Batlife Swedens årsmötes fladdermusexkursioner den 26 juni och 27 juni.

26 juni

Lyckås Örnkullen, ca kl 22-23

Barbastell (Barbastella barbastellus), flertal

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula), fåtal

Fransfladdermus (Myotis natterieri), enstaka – ej bekräftad

Mustasch/brandts fladdermus (Myotis mustacinus/brandtii), enstaka

Pipistrellus pygmaeus (dvärgpipistrell), flertal

 

Skogshejden, ca kl 23-00

Nordfladddermus (Eptesicus nilssoni), flertal

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula), fåtal

Pipistrellus pygmaeus (dvärgpipistrell), flertal

Obestämd myotisart (Myotis sp.), enstaka

 

Röddinge, ca kl 00-01

Nordfladddermus (Eptesicus nilssoni), enstaka

Obestämd art (ej bestämd), flertal

 

27 juni