2020-05-28

Forskning om fästingar som parasiterar på fladdermöss

Några forskare i Uppsala vill gärna ha hjälp av oss som jobbar eller på annat sätt kommer i kontakt med fladdermöss, för att samla in fästingar som parasiterar på fladdermöss. Det främsta syftet med deras forskning är att försöka klarlägga om och i så fall var det förekommer potentiellt sjukdomsorsakande virus och mikroorganismer, som parasiterar på fladdermöss i Sverige. Forskarna säger att de kommer att meddela medlemmarna i föreningen BatLife Sweden om resultaten från dessa studier.

Föreningen anser att dessa undersökningar känns både viktiga och aktuella. Samtidigt vill vi uppmärksamma alla som vill hjälpa till att artskyddsförordningen gäller för alla våra fladdermöss så att inte djuren skadas eller att deras boplatser m.m. förstörs etc.

Läs mer om projektet och hur man går tillväga om man vill hjälpa till.