2020-04-13

Årsmöte i Skåne, den 26 – 28 juni 2020

Årsmötet kommer nu bli i Röddinge, Sjöbo kommun, lördagen den 27 juni. Vi blev ju tvungna att ställa in årsmötet i Linköping  på grund av Coronapandemin. Nu kommer vi i samband med årsmötet även anordna exkursioner för medlemmarna, dels på fredagskvällen före årsmötet, d.v.s den 26 juni  och dels på lördagskvällen.

Efter själva årsmötet och lunchen på lördagen kommer Magnus Gelang från Naturhistoriska museet i Göteborg att berätta om en databas med fladdermusljud. Därefter kommer Cecilia Wide respektive Stefan Viktorsson hålla i workshops om hur man genomför lyckade fladdermusguidningar.

Under söndagen kommer vi gemensamt göra ljudanalyser av de ljud som spelats in under exkursionerna. Vi avslutar cirka 15.00 med fika.

Här får du mer information genom att läsa kallelsen till årsmötet