2020-05-16

Nya regler för granskning av fladdermusfynd på Artportalen

Artportalen är ett viktigt instrument för naturvården, bland annat i rödlistningsarbetet. Det är i många sammanhang viktigt att ha koll på arternas förekomst och utbredning. Därför är det också viktigt att alla observationer är korrekt artbestämda.

Det har länge funnits ett system för kvalitetsgranskning, men eftersom det blir allt fler som rapporterar in fladdermöss på Artportalen, så tar granskningen mycket tid. Artdatabanken föreslår därför att granskningen utvecklas och breddas.

När det gäller just observationer av fladdermöss så delas de in i två grupper: 1. Fynd utanför känt utbredningsområde: alla observationer ska granskas. 2. Fynd inom känt utbredningsområde: Alla arter utom nordfladdermus, dvärgpipistrell, vattenfladdermus, större brunfladdermus, brunlångöra, trollpipistrell och mustasch/taiga granskas.

En valideringsgrupp (dvs. en granskningsgrupp) kommer att utses av Artdatabanken under våren. Vilka som ingår i den kommer att presenteras på BatLifes hemsida inom kort. Innan man lägger in sina fynd på Artportalen ska ljudfiler skickas till två oberoende experter inom valideringsgruppen, som granskar och godkänner artbestämningen. Självklart är det en fördel om man även skickar med annan information, som tex. foton, eller med ord beskriver observationen och miljön.

Mer information om detta kommer under slutet av maj.