2020-05-17

Risk för spridning av Covid19 från människor till fladdermöss

Inom Eurobats har problematiken kring COVID19 diskuterats mycket under de senaste veckorna. Problemet som diskuterats är huruvida det finns risk för att smitta sprids från människor till fladdermöss, och mellan fladdermöss. Det finns belägg för att viruset kan spridas från människa till andra organismer, men än så länge inte några exempel på att det har skett i det vilda. Underlaget att fatta beslut på är därmed väldigt begränsat. Eurobats föreslår trots allt stor försiktighet vid hantering av fladdermöss. Förslaget kan läsas i sin helhet här: https://www.eurobats.org/node/2602.

Sammanfattningsvis rekommenderar Eurobats följande:

  • Hantera aldrig fladdermöss om ni känner er sjuka
  • Undvik så långt som möjligt att hantera fladdermöss
  • Om ni måste hantera fladdermöss ska engångshandskar och munskydd användas
  • Om ni besöker flera olika kolonier (t.ex. kyrkvindar med fladdermöss) ska skyddskläder användas, och skor/stövlar ska rengöras mellan kolonibesöken.
  • Utrustning som kommer i kontakt med fladdermöss bör tvättas noga och eventuellt spritas.