Föreningen BatLife Sweden

Syfte och verksamhet

Föreningen BatLife Sweden är en ideell förening som bildades 2019. Syftet med föreningen är att öka kunskaperna och intresset för fladdermöss. Detta hoppas vi kunna uppnå genom opinionsbildning, saklig information och genom att vi i föreningen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden om våra fladdermöss.

 

Ett ytterligare viktigt syfte med föreningen är bevarandet av fladdermöss och deras livsmiljöer. Detta vill vi bidra med i och med deltagande i olika typer av forskning och egna projekt – vilket då också ökar kunskapen om fladdermöss. Vi ordnar träffar för våra medlemmar med intressanta föredrag, kurser, konferenser m.m. På vår hemsida kommer vi att presentera fakta om fladdermöss och deras miljöer. Vi kommer samverka i olika projekt, såväl nationellt som internationellt, som bidrar till att skydda fladdermössens livsmiljöer. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, där både amatörer och professionella fladdermusintresserade kan mötas i olika forum.

Eftersom föreningen BatLife Sweden i sin tur är medlem i den internationella organisationen BatLife Europe, så kommer vi också medverka i gemensamma internationella fladdermusprojekt.

Föreningens dokument

Läs årsmötesprotokoll 2019

Läs årsmötesprotokoll 2020