Organisation

Styrelse

Föreningens styrelse består just nu av fem ledamöter. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Nuvarande styrelseledamöter och deras befattningar är: • Johnny de Jong (ordförande) • Johanna Kammonen (sekreterare) • Lara Millon (kassör) • Alexander Eriksson (vice ordförande) • Emily Macgregor (administrerar föreningens instagramkonto) • Bo Ljungberg (medlemsservice/webbredaktör). Den nya styrelsen valdes vid årsmötet den 27 juni 2020.

Valberedning

Valberedningen består av två medlemmar: • Marielle Gustafsson (marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se) • Stefan Viktorsson (stefan@bokskogslopare.se)

Revisor

På extra styrelsemötet 16 november valdes till revisor: • Cecilia Arnér

Kontakt

Föreningen har inget eget kansli utan arbetet i föreningen sköts för närvarande helt och hållet av styrelsens ledamöter och funktionärer. Kontakt med föreningen kan ske via mail till batlifesweden@gmail.com eller genom att kontakta någon av styrelsens ledamöter. Du hittar mer information på sidan kontakt.