Övervintring

Kunskapen om var våra övervintrande fladdermöss håller till är fortfarande relativt bristfällig. Vi känner naturligtvis till vissa lokaler, såsom gamla gruvor och befästningsanläggningar där många fladdermöss övervintrar. På dessa platser sker viss övervakning där fladdermössen räknas vid något enstaka tillfälle varje vinter.

I Jönköpings län finns flera gruvor där räkningar av fladdermöss har gjorts under en följd av år.