BatLife Sweden är en ideell och oberoende förening. För vår verksamhet är vi beroende av medlemsavgifter, bidrag samt donationer.

Utöver medlemskap och medlemsavgift finns möjlighet att stötta föreningen på några olika sätt.