Stationer

Svenska stationsnätverket har hämtat inspiration från de fågelstationer som finns utplacerade över Sverige och där man följer upp fåglarnas flyttningsrörelser. Fladdermusstationerna i stationsnätverket förlitar sig dock på akustisk övervakning, vilket betyder att man spelar in fladdermössens läten och på detta sätt undersöker vilka arter som förekommer på platsen. Stationerna är aktiva från tidig vår till sen höst.

Aktiva stationer

Följande stationer i nätverket är aktiva under 2020. Tryckt på namnet till stationen i listan nedan för att få mer information om den stationen.

Lokal Stationsvärd Utförare Län Startår
Pålsjö skog Helsingborgs kommun Calluna AB * Skåne 2020
Göholm Länsstyrelsen i Blekinge län Calluna AB * Blekinge 2018
Ottenby BatLife Sweden ** BatLife Sweden ** Kalmar 2018
Nödinge Trafikverket Calluna AB * Västra Götaland 2018
Johannisberg Västerås kommun Calluna AB * Västmanland 2019
Munksjön Jönköpings kommun Calluna AB * Jönköping 2019

* Utförandeskapet har tagits över av Calluna AB efter att Calluna förvärvade Ecocom AB  under 2019.
** Stationsvärd/utförare har varierat, för detaljer se beskrivning av stationsbeskrinvningen.

Tidigare stationer

Än så länge är samtliga startade stationer i drift.

Lokal Stationsvärd Utförare Län Startår