Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Magnus Gelang,
magnus.gelang@vgregion.se

………………………………..

Taxonomi & morfologi

Fångstkurs 2022

Lär dig fånga och hantera fladdermöss! Även i år anordnar föreningen en fångstkurs. Kursen riktar sig till mer erfarna fladdermusarbetare som har behov av att fånga fladdermöss i sitt jobb.

Anmäl dig senast 31 maj. Obs: antalet deltagare är begränsat till 15.

Läs mer här.