Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Magnus Gelang,
magnus.gelang@vgregion.se

………………………………..

Taxonomi & morfologi