Fladdermöss som påträffas oväntat

Föreningen BatLife Sweden får ofta frågor om hur man gör, då man hittar fladdermöss som verkar skadade eller döda, eller då man hittar fladdermöss på platser där man inte vill att de ska vara. Här nedan ger vi några tips på hur man bör göra i sådana situationer. Eftersom alla våra fladdermöss är fridlysta enligt artskyddsförordningen får man inte utan särskilda tillstånd hantera dessa djur hur som helst.

—————————–

Om du hittar en synligt skadad fladdermus kan det vara en god idé att först och främst kontakta en veterinär eller en viltrehabiliterare. Därefter kan det bli aktuellt med en undersökning och rehabilitering som utförs av någon som har tillstånd att hantera dessa fridlysta djur. 

Fladdermöss som verkar utmattade

Om du däremot hittar en fladdermus som verkar utmattad och sitter kvar på samma plats i ett par dagar, kan det vara bra att ge den vatten och mat. Uttorkning är mycket vanligt hos fladdermöss, speciellt under särskilt varma dagar.

Först och främst ska du ta på dig ett par handskar innan fladdermusen hanteras på något sätt. Detta bland annat för att minimera eventuella smittorisker av sjukdomar, såsom rabies m.m. från fladdermöss.

Om fladdermusen suttit kvar på samma plats i ett par dagar trots att du erbjudit vatten, kan du försiktigt plocka ner fladdermusen och lägga den exempelvis i en skokartong med en handduk i. Fladdermusen kan då återhämta sig i lugn och ro, skyddad från katter och hundar samt vilda rovdjur. Du kan erbjuda vatten till fladdermusen via exempelvis en pipett, en plastkork från en PET-flaska, ett mindre plastlock, från en tesked eller från ”bomullstops”. Som föda kan man använda sig av mjölmask som finns att köpa i zooaffärer, leverpastej eller Sheba kattmatspaté.

Om du hittar en fladdermusunge

Det är inte helt ovanligt att årsungar ramlar ut från sina kolonier. Under sommaren kan man därför hitta fladdermusungar på marken. Ungen bör snarast sättas upp där den ramlat ner ifrån. Om en fladdermus befinner sig på marken har den ofta svårt att ta sig upp till högre höjder på egen hand.

För att hjälpa fladdermusungen bör du ta på dig ett par handskar och lyfta upp ungen till en högre höjd för att sedan placera den i ett skyddat och skuggigt läge. Om du vet var dess koloni befinner sig är det bästa att placera ungen så nära kolonin det går (givetvis fortfarande i ett skyddat läge). Om ungen verkar utmattad är det bra att erbjuda den vatten via en pipett för att öka förutsättningarna för den. (Honungsvatten rekommenderas inte till fladdermöss). Man kan också erbjuda valpersättning från Royal canin, leverpastej eller mosade mjölmaskar som köps i akvarie- eller zoobutiker.

Håll koll på ungen de närmsta dagarna, för att se om den blivit hämtad av honan eller inte under natten. Om den inte blivit hämtad av honan efter ett par dagar är det läge att kontakta viltvårdare. Se ovan för kontaktuppgifter till viltrehabiliterare. Det är inte tillåtet att själv försöka föda upp fladdermusungar under längre perioder utan särskilt tillstånd.

Fladdermöss som påträffas i samband med renovering av byggnader

I vissa fall kan enstaka fladdermöss eller hela kolonier av fladdermöss hittas vid renovering av exempelvis tak eller paneler. Om man hittar fladdermöss på sin fastighet under renovering av byggnader måste renoveringsarbetet avbrytas snarast. Detta gäller under hela året även om det är vanligast att fladdermöss upptäcks i fastigheten sommartid.

Fladdermöss är skyddade enligt Artskyddsförordningen, jaktlagstiftningen och den internationella konventionen, EUROBATS. Det innebär att fladdermöss inte får dödas, störas eller skadas, samt att deras boplatser är skyddade. Därför får man inte ta bort fladdermöss från fastigheter utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Om man kontaktar länsstyrelsen får man råd om hur man kan göra för att minska eventuella problem med fladdermössen och i sista hand eventuellt få en dispens. Länsstyrelsen måste bland annat artbestämma fladdermössen på plats och undersöka om det finns tillräckliga skäl till att ge dispens.

Om dispens avslås sommartid måste man avbryta renoveringen tills efter sommaren när kolonierna har upplösts och flyttat till sina vinterkolonier. Men samtidigt kan din fastighet visa sig vara en särskilt värdefull plats, både sommar- och vintertid, för ovanliga och hotade arter. Då kan renoveringsarbetet behöva avbrytas helt och hållet.

Fladdermöss som påträffas i bostaden eller i sommarstugan

En del människor tycker att det är obehagligt att husera en fladdermuskoloni. Samtidigt ska man veta att fladdermössen är helt ofarliga för oss människor. Eftersom fladdermössen är fridlysta så får man inte lov att störa, skada eller döda fladdermöss eller förstöra deras boplatser. 

Det är inte helt ovanligt att man hittar fladdermöss på sin vind eller i källarutrymmen. Detta rör sig främst om sommarkolonier där ungarna föds upp i varma och skyddade miljöer. Ungarna föds ungefär runt midsommar, och kolonierna försvinner efter sommaren. Fladdermöss är för det mesta tysta djur, men under digivningsperioden kan ungarna ge ifrån sig ljud som kan uppfattas av människor. Ljuden försvinner dock när ungarna blivit flygfärdiga i slutet av juli och början av augusti. Fladdermusspillning är lätt att sopa bort och luktar i regel inte om huset är bra ventilerat. Luktbesvär åtgärdas genom att öka ventilationen av utrymmet. Problem med fladdermössens spillning kan lätt åtgärdas genom att montera en skyddande masonitplatta eller dylikt under den plats där fladdermössen håller till. Vid olägenheter, som dålig lukt eller störande ljud, kan man kontakta Länsstyrelsen, för rådgivning eller eventuell dispens från Artskyddsförordningen.

Om man hittar en död fladdermus

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en statlig expertmyndighet som bedriver forskning och rådgivning för att främja djurs och människors hälsa. 

Om du hittar en eller flera döda fladdermöss bör du rapportera in det till SVA på följande adress https://rapporteravilt. sva.se/ . Efter att ha kontaktat SVA läggs den upphittade fladdermusen i frysen av upphittaren fram till dess att SVA skickat ut ett paket med instruktioner till upphittaren.