BatLife Sweden verkar för transparens inom artbestämning. I detta arbete är det viktigt med tydliga rutiner för hur validering av artfynd sker och hur artfynd dokumenteras. BatLife Sweden stödjer att alla artfynd rapporteras till Artportalen som är den nationella databasen för dokumentation av artdata.

Vid inrapportering av fynd till Artportalen vill vi uppmärksamma alla på att säkerställer att artfynden som rapporteras till Artportalen är korrekt artbestämda och följa de rutiner som beslutats i den nationella valideringsgruppen.

Vilka arter skall valideras?

Följande artfynd skall skickas till valideras av minst en annan godkänd validerare, helst före inrapportering på artportalen.

  1. Arter för vilka fynd alltid skall valideras av särskilt utsedda personer (Bechsteins fladdermus, Större musöra, Nymffladdermus, Mindre brunfladdermus, Grålångöra)
  2. Arter för vilka fynd alltid skall valideras (Dammfladdermus, Fransfladdermus, Mustaschfladdermus, Tajgafladdermus, Sydfladdermus, Gråskimlig fladdermus, Sydpipistrell, Barbastell)
  3. Arter för vilka fynd skall valideras utanför artens kända utbredningsområde (Vattenfladdermus, Nordfladdermus, Större brunfladdermus, Dvärgpipistrell, Trollpipistrell, Brunlångöra, Mustaschfladdermus)

Vart skickar jag mina ljudfiler?

Om du har en ljudinspelning som stämmer in på kriterierna ovan så skickar du denna fil till någon av de personer som nämns på listan i tabell 2 i SLUs valideringsrutin. Observera följande när du skickar filer:

A. Din fil skall vara artbestämd

B. Filen skall åtföljas av en motivering till varför du anser att fladdermusen är av den art du anger enligt A.

Du kan inte skicka obestämda fladdermusfiler till valideringsgruppen. Dessa kommer då att återsändas. Gruppens funktion är att säkerställa en redan genomförd artbestämning.