Nyheter

Årsmöte 2019 – 16 November, Jönköping

Extra årsmöte i föreningen BatLife Sweden sker den 16 november 2019 på Jönköping. Föreningen bildades 1 mars och det är alltså föreningens första årsmöte. Till detta möte har vi försökt bjuda in så många som

Läs mer »

Medlemskap i föreningen 2019

Nu har vi öppnat föreningen för alla intresserade medlemmar. Bli medlem i föreningen BatLife Sweden redan 2019 och tillhör för tid och evighet den illustra skara som hjälpte till att bygga föreningen under dess första

Läs mer »

Föreningen BatLife Sweden bildad

Nu är föreningen BatLife Sweden formellt bildad. Vi har inte haft möjlighet att uppdatera webbsidan än, men stationsprojektet där automatisk övervakning sker med fladdermusstationer spridda över landet kommer att bli ett projekt under föreningen BatLife

Läs mer »

projektET

Batlife Sweden syftar till att samla in och sprida kunskap om den svenska fladdermusfaunan. Det finns fortfarande mycket vi inte vet om fladdermössens beteendemönster i Sverige. En bättre kunskap är viktig av flera skäl, t ex för att kunna bättre designa bevarandeåtgärder, bedöma påverkan vid exploateringar och följa effekter av storskaliga landskapsförändringar och klimatförändringar.

DELTA SOM STATIONSVÄRD

Projektet BatLife Sweden saknar i dagsläget en central finansiering. För närvarande finansieras varje station som ingår i nätverket av en deltagande organisation som är stationsvärd för den aktuella stationen. Finanseringen kan komma direkt från organisationen, från bidrag, stiftelser, naturvårdsanslag eller andra finansieringsformer. För deltagande kommuner finns t ex möjligheten att söka LONA-anslag.