Finansiering

 

Finansiering

Projektet BatLife Sweden saknar i dagsläget en central finansiering. För närvarande finansieras varje station som ingår i nätverket av en deltagande organisation som är stationsvärd för den aktuella stationen. Finanseringen kan komma direkt från organisationen, från bidrag, stiftelser, naturvårdsanslag eller andra finansieringsformer. För deltagande kommuner finns t ex möjligheten att söka LONA-anslag.
Stationsvärden upprättar ett avtal med en fladdermusspecialist som sköter genomförande av undersökningen enligt en standardiserad metodik. Det är viktigt att datainsamling och analyser och rapportering sker på samma sätt vid samtliga stationer. Kontaktpersonerna för BatLife Sweden kan tillhandahålla mer information.

 

Stationsvärden tillhandahåller:

–    Grundfinansiering för station (vanligen 3 år)
–    Lämplig undersökningsplats
–    Tillgång till lokal där station kan placeras i närheten till platsen
–    Tillgång till el (230V)
–    Internetanslutning (ej helt nödvändigt)

 

Stationsvärden erhåller:

–    Genomförande av undersökning på lokalen inkl utrustning och analys
–    Avrapportering (delårsrapport för station)
–    Integrering av lokal rapportering i nationell rapportering
–    Presentation av stationen på BatLife Swedens webbsida
–    Inbjudan till eventuella presentationer och konferenser