BatLife Sweden

Föreningen BatLife Sweden är en ideell förening med syfte att främja kunskapsuppbyggnad och bevarande av fladdermöss och deras livsmiljöer. Som medlem i BatLife Sweden får du träffa andra som är intresserade av fladdermöss. Du kan bli aktiv i någon av våra arbetsgrupper, eller delta på de kurser och konferenser som föreningen anordnar.

Bilden visar vårt senaste inlägg på Instagram.

Följ oss gärna där!