Fladdermuskonferensen i Göteborg 12-14 november

Sveriges första fladdermuskonferens lockade 140 deltagare som lyssnade på 29 olika föredrag och deltog i olika workshops m.m. Många av våra medlemmar deltog i konferensen samt många från våra grannländer. Bli medlem du också!

Läs mer