Fladdermuskursen för nybörjare har startat

Kursen startade den 8 april, med 98 anmälda deltagare inklusive föredragshållarna. Den 15 april fortsätter kursen med ämnet "Artbestämning med enkla detektorer". Se vidare här på hemsidan, under Nyheter.

Läs mer