Konferensgruppen

Denna arbetsgrupp arbetar just nu med planeringen inför vår nationella fladdermuskonferens den 8-10 november år 2024.


Hör gärna av er med idéer, förslag och erfarenheter från förra året. Vad ska vi göra bättre, ändra på, vad saknades?


Ni som är intresserade av att vara med och hjälpa till, skicka ett mejl till samordnaren för arbetsgruppen, Johnny de Jong på e-post johnny.de.jong@slu.se


Klicka här för att komma till sidan för själva konferensen.

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Johnny de Jong johnny.de.jong@slu.se

Uppdaterad 2024-06-02 av Helena Backius