Remissgruppen

BatLife Sweden får många förfrågningar om remisser, yttranden och andra ärenden kring lagar, regler och naturvårdspraxis för fladdermöss. Föreningen har därför startat en remissgruppsom bereder ärenden för styrelsen, men vi behöver bli fler för att kunna vara effektiva och hantera allt som kommer in. Att vara en självklar remissinstans i fladdermusfrågor är ett av föreningens uttalade mål.


Är du intresserad av att bidra, kontakta Stefan genom att maila sjabth@gmail.com.

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:


Stefan Johansson

sjabth@gmail.com 

Uppdaterad 2024-04-06 av Jacqueline Nelms