Artportalsgruppen

Syftet med Artportalsgruppen är att uppmuntra medlemmar till att lägga ut sina observationer på Artportalen, att utbilda medlemmar i artbestämning och hur Artportalen fungerar, att utgöra en länk mellan BatLife Sweden och Artdatabankens Verifieringsgrupp, och att bidra till att Artportalen utvecklas på ett bra sätt för att hantera fladdermusobservationer.


Om du är en person som lägger in många observationer på Artportalen, men inte är med i Verifieringsgruppen så borde Artportalsgruppen vara intressant för dig.


Utbildning

Arbetsgruppen har ansvarat för nybörjarkursen som går på våren. Kursen ger en introduktion till fladdermusbiologi, grundläggande kunskaper för artbestämning av fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektorer, samt tips på hur man gör för att lägga in observationer och hantera Artportalen.


I samarbete med Verifieringsgruppen

BatLife Sweden är aktiva i den Verifieringsgrupp som Artdatabanken tillsatt för att granska de observationer som läggs in på Artportalen. Artportalsgruppen har möten i anslutning till Verifieringsgruppens möten för att komma med inspel och förslag, och granska det som görs i Verifieringsgruppen. De presentationer som ges i Verifieringsgruppen brukar även visas i Artportalsgruppen. Det kan till exempel handla om minimikrav för att godkänna artbestämningar av olika fladdermusarter och artbestämningstips.


Möten

Artportalsgruppen har möten minst två gånger om året i samband med valideringsgruppens möten, i samband med introduktionskursen och för övrigt när det finns behov av att träffas. 

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Johnny de Jong,

johnny.de.jong@slu.se

Uppdaterad 2024-04-09 av Jacqueline Nelms