Stationsgruppen

Gruppen för stationsnätverk och artbestämning

Stationsgruppen driver ideellt stationer inom det svenska stationsnätverket (länk till sidan om stationerna). Från 2023 driver vi två stationer, dels Ottenby på Öland och dels Göholm i Blekinge.

Station Ottenby på Öland återuppstartades av arbetsgruppen 2022 med finansiering av WWF Sverige. Detta första år ägnades en del tid åt att hitta ett bra arbetssätt för ljudanalyserna som fungerar för arbete på distans. Vi anställde även en projektledare för att samordna arbetet, sammanställa data och skriva rapport. Rapporten omfattar alla stationsnätverkets stationer.


Under säsongen spelades mer än 20 000 ljudfiler in i Ottenby, som alla gicks igenom av gruppmedlemmarna. Vi har haft återkommande ljudanalysworkshopar där vi har hjälpts åt att analysera filer och diskuterat svårigheter.Den överlägset vanligaste arten var dvärgpipstrell. Läs mer på sidan Svenska stationsnätverket. Där finns en rapport för stationerna att ladda ner.  


År 2018 fanns en annan station i Ottenby som drevs av Ecocom/Calluna. Under 2023 kommer stationsgruppen även att ta över stationen i Göholm, Blekinge.Volontärprogram hösten/vintern 2023-2024

Under vintern 2023-2024 drev vi ett volontärprogram där de som deltog fick utbildning i att analysera ljudfiler i BatSound, och sedan var alla med och analyserad ett antal ljudfiler vid din dator hemma, med återkommande träffar för att lära av varandra. Arbetet pågick under hösten och vintern tills 2023 års ljudfiler var analyserade. För att få vara med i volontärprogrammet behöver man vara medlem i BatLife Sweden. Framåt hörsten öppnar ansökan för att vara volontär 2024-2025. Kontakta stationsgruppens kontaktperson (mailadress högre upp på denna sida) om du har funderingar om volontärprogrammet. 
Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Olga Sandberg,

olga.sandberg@gmail.com


Station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.Mikrofon på station Ottenby. Foto: Olga Sandberg, april 2022.


Uppdaterad 2024-02-26 av Helena Backius