Om fladdermöss

På denna sida handlar det om våra källor och här finns också en litteraturlista


Källor

Här finner du en referenslista med de källor som använts till texterna om fladdermössArtDatabanken. 2020. Rödlistade arter i Sverige 2020. ArtDatabanken SLU: Uppsala. 


Curry-Linddahl, Kai. 1955. Djuren i färg: DÄGGDJUR – KRÄLDJUR – GRODDJUR. Stockholm.


de Jong, Johnny., Ebenhard, Torbjörn., Ahlén, Ingemar., Gerell, Rune & Gerell Lundberg, Karin. 2020. Nya svenska namn på Europas fladdermöss. 2015. Fauna och Flora 110:1. 


De Jong, J., Gylje Blank, S., Ebenhard T. & Ahlén, I. 2020. Fladdermusfaunan i Sverige – arternas utbredning och status 2020. Fauna & Flora 115(3): 2–16.


Ekström, C.U. 1828. Beskrifning öfver Mörkö socken i Södermanland.


EUROBATS. 2023. Protected Bat Species. (extern länk i nytt fönster).


Jägerskiöld L.A., Lönnberg E., Adlers, Gottfrid. 1903. Sveriges djurvärld.

Stockholm. 


Koltoff Gustaf 1899. Ur djurens lif. Stockholm. 


Ryberg, O. 1949. Svenska Djur Däggdjuren, Häfte 9. Uddevalla. 


Sveriges riksdags hemsida. Artskyddsförordingen (2007: 845). (extern länk i nytt fönster).


Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. eds. 2019. Handbook of the Mammals of the World. Vol 9. Bats. Lynx Edicions, Barclona. 

Fladdermuslitteratur

Här finns en lista med exempel på olika böcker om fladdermöss som kan vara bra att känna till. En del av böckerna får man leta efter på antikvariat eftersom de har några år på nacken.


Ahlén, Ingemar.1990. Artbestämning av flygande fladdermöss. Utgiven av Naturskyddsföreningen och Fältbiologerna (endast antikvariskt).


Ahlén, Ingemar. 2015. Åtgärdsprogram för Barbastell 2015-2019 (Programmet har upprättats av Ingemar Ahlén på uppdrag av Naturvårdsverket) . Rapport 6532, NATURVÅRDSVERKET.

 

Barataud, Michel, 2020. Acoustic Ecology of European Bats – Species Identification, Study of their Habitats and Foraging Behaviour (second edition). 

 

Dietz, Christian & Kiefer, Andreas. 2016. Bats of Britain and Europe.

 

Edqvist, Bengt. & Eklöf, Johan. 2018. Fladdermusen – i en mystisk värld.


Eklöf, Johan & Rydell, Jens. 2015. Fladdermöss - i en värld av ekon. Avium förlag

 

de Jong, Johnny. 2023. Fladdermössens landskap – Guide till fladdermöss och hur man kan bevara dem I det brukade landskapet.

 

Middleton, Neil. & Frud, Andrew and French, Keith. 2022. Social Calls of the Bats of Britain and Ireland (second edition).

 

Russ, Jon. 2021. Bat Calls of Britain and Europé - A Guide to Species Identification.

 

Ryberg, Olof. 1947. Studies on Bats and Bat parasites – Especially with regards to Sweden and other neighbouring countries of the north. (endast antikvariskt)


Rydell, J. 2018. Nordfladdermus och barbastell – Hänsyn vid etablering och drift av vindkraftverk. (Rapport skriven av Jens Rydell på uppdrag av Naturvårdsverket). ISBN: 978-91-620-6827-1. 


Schober, Wilfried & Grimmberger, Eckard. 1987. Bats of Britain and Europe.

 

Wilson, D.E. & Mittermeier, R.A. eds. 2019. Handbook of the Mammals of the World. Vol 9. Bats. Lynx Edicions, Barclona.


-----

Dokument (nedladdningsbar från E-shop) som handlar om hur man kan säkerställa artillhörighet när det gäller ljudinspelningar från fladdermöss:


Bayerisches Landesamt für Umwelt. Fledermausrufaufnamen und Kriterien für die Wertung von akustischen Artnachweisen. Teil 1

  

Bayerisches Landesamt für Umwelt. Fledermausrufaufnamen und Kriterien für die Wertung von akustischen Artnachweisen. Teil 2


Uppdaterad 2024-02-10 av Bo Ljungberg