Holkgruppen

Syfte 

Syftet med denna arbetsgrupp är att bidra med kunskapen om hur vi kan främja livsmiljöer för fladdermöss genom att skapa lämpliga boplatser där ändamålsenliga holkar sätts upp. En målsättning är att undersöka vilken typ av holkar som föredras av fladdermössen och vilken placering som då är optimal. Avsikten är också att utreda vilka arter av fladdermöss som använder sig av holkar för att där bilda yngelkolonier eller blir använda som tillfälliga viloplatser eller som övervintringsplatser. Tanken är att gruppen ska sprida information och genomföra utbildningar om möjligheten att bygga och sätta upp holkar i lämpliga biotoper.


Arbetsgruppen ser att uppsättning av holkar kan bidra till att människor får närkontakt med fladdermöss och att holkarna dessutom blir pedagogiska verktyg för olika former av fladdermusstudier.


Verksamhet

Workshops – lokalt och över webb. Ritning (powerpoint) skickas ut i förväg och medlemmar får sen samla material innan workshop. Medlemmar runt om i Sverige kan med fördel samlas i mindre grupper för att tillsammans se workshopen (eventuellt spela in). Genomföra enkätundersökning för att utreda om föreningens medlemmar använder holkar och i så fall hur man lyckats att få fladdermöss att flytta in i dessa.


Film om hur man bygger fladdermusholkar

Den 7 maj 2022 genomförde holkgruppen en workshop där Lars-Eric Roxin demonstrerade hur man bygger fladdermusholkar. Denna workshop finns nu att titta på som film på Batlife Swedens Youtube-kanal. För att gå vidare till filmen klickar ni här (extern länk till YouTube-videon) eller skrollar nederst på denna sida.

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Lars-Eric Roxin,

roxin.larseric@gmail.com

Foto: Lars-Eric Roxin

Foto: Lars-Eric Roxin

Uppdaterad 2023-06-15 av Helena Backius