Vi träffas ibland nattetid såklart.
Inventering av övervintrande fladdermöss. Foto: Jeroen van der Kooij
Sommarträff 2022 i Södra Hyttan Foto:: Niklas Palmcrantz

Om föreningen BatLife Sweden

Syfte och verksamhet

Föreningen BatLife Sweden är en ideell förening som bildades 2019.


Syftet med föreningen är att öka kunskaperna och intresset för fladdermöss. Detta hoppas vi kunna uppnå genom opinionsbildning, saklig information och genom att vi i föreningen kan bidra till kunskapsuppbyggnaden om våra fladdermöss.


Ett ytterligare viktigt syfte med föreningen är bevarandet av fladdermöss och deras livsmiljöer. Detta vill vi bidra med i och med deltagande i olika typer av forskning och egna projekt – vilket då också ökar kunskapen om fladdermöss. Vi ordnar träffar för våra medlemmar med intressanta föredrag, kurser, konferenser m.m. 

Bli medlem!

Vill du bli medlem i föreningen kan du läsa

mer om det genom att klicka här.

Samverkar i olika projekt, såväl nationellt som internationellt, som bidrar till att skydda fladdermössens livsmiljöer. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, där både amatörer och professionella fladdermusintresserade kan mötas i olika forum.


Eftersom föreningen BatLife Sweden i sin tur är medlem i den internationella organisationen BatLife Europe, så kommer vi också medverka i gemensamma internationella fladdermusprojekt.


Under fliken kontakt finns information om föreningens styrelse.

Batlife Europe

Föreningen BatLife Sweden är medlem i Batlife Europe

Läs med om den internationella föreningen här

(extern länk som öppnas i nytt fönster).

Organisation


Organisationsnummer

802523-5204


Styrelse

Föreningens styrelse består just nu av åtta ordinarie ledamöter och två suppleanter. Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av ordförande samt 2-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.


Nuvarande styrelseledamöter som valdes vid årsmötet 19 mars 2023 och deras befattningar:


 • Johnny de Jong (ordförande)
 • Jacqueline Nelms (vice ordförande)
 • Amanda Sjölund (sekreterare)
 • Emma Lind (kassör)
 • Olga Sandberg (ledamot)
 • Alexander Eriksson (ledamot)
 • Eva Mattsson (ledamot)
 • Jesper Östlund (ledamot)
 • Stefan Johansson (ledamot)
 • Bo Ljungberg (suppleant)
 • Niklas Palmcrantz (suppleant)


Valberedning

Valberedningen består just nu av två medlemmar. Enligt stadgarna skall valberedningen bestå av minst en och maximalt tre ledamöter varav en är sammankallande.


Nuvarande valberedning:


Revisor


Nuvarande revisor:

 • Satu Vikman


Kontakt

Föreningen har inget eget kansli utan arbetet i föreningen sköts för närvarande helt och hållet av styrelsens ledamöter och funktionärer. Kontakt med föreningen kan ske via mail till batlifesweden@gmail.com eller genom att kontakta någon av styrelsens ledamöter. Du hittar styrelseledamöternas uppgifter och ansvarsområden på sidan Kontakt.

Uppdaterad 2024-04-06 av Jacqueline Nelms