Gruppen för 

Taxonomi & Morfologi

Den här arbetsgruppen jobbar med att ge alla världens fladdermusarter svenska namn. Det finns över 1400 arter av fladdermöss i världen och än så länge har majoriteten av dessa inte något namn på svenska. Arbetsgruppen träffas digitalt varannan vecka (uppehåll under sommarmånaderna) för att komma med namnförslag och diskutera dessa. För att hitta ett så passande namn som möjligt används det vetenskapliga namnet och den fakta som finns tillgänglig om artens utseende, ekologi och utbredningsområde. Man tittar även på hur övriga europeiska språk (som engelska, franska, tyska och spanska) valt att namnge arten. Boken Handbook of Mammals Vol. 9 Bats används flitigt under mötena. 


Morfologikurs

På hösten håller arbetsgruppen en digital kurs i de svenska fladdermössens morfologi. Då får man lära sig hur fladdermössen ser ut och hur man kan skilja mellan arterna. Länk till dessa träffar fås genom medlemsbrev. 


Fångstkurs 2024

För fjärde året i rad anordnade föreningen en fångstkurs. Kursen riktar sig till mer erfarna fladdermusarbetare som har behov av att fånga fladdermöss i sitt jobb.

Samordnare och kontaktperson för denna

arbetsgrupp är:

Magnus Gelang,

magnus.gelang@vgregion.se

Uppdaterad 2024-07-08 av Jacqueline Nelms