Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter och presentationer av föreningens styrelsemedlemmar.

Vår allmänna mailadress för att komma i kontakt med föreningen är batlifesweden@gmail.com.


Vill du komma i kontakt med någon av våra lokala grupper klickar du här för att hitta rätt kontaktperson.

Bli medlem! 


Klicka här för att komma till medlemssidan.

Johnny de Jong 

STYRELSEORDFÖRANDE

Bor i Uppsala

Jag arbetar som forskare på Centrum för biologisk mångfald i Uppsala. Forskningen handlar om hur vår markanvändning, främst skogsbruk (inklusive uttag av skogsbränsle och torv), påverkar biodiversiteten. Jag har använt fladdermöss som försöksdjur i många olika projekt, bland annat med koppling till vindkraft, infrastruktur och skogsbruk, och har mer än 30 års erfarenhet av fladdermusarbete.

Sysslar också mycket med inventeringar, artbestämning och stöd till Artdatabanken för rödlistning och EU-rapportering. Jobbar även en del internationellt med fladdermöss, bland annat genom EUROBATS och IUCN. Arbetar för närvarande också med fladdermöss i Kambodja genom ett samarbete med Royal University of Phnom Penh.

Johan Eklöf

VICE ORDFÖRANDE

Bor i Ulricehamn

Telefon: 073 366 17 61

Jag är doktor i zoologi och disputerade 2003 på avhandlingen ”Vision in echolocating bats” som handlar om hur fladdermöss använder sina ögon, mörkerdjur som de är. Min handledare vid Göteborgs universitet var Jens Rydell, som genom åren har betytt oerhört mycket som mentor, vän och kollega.

Efter några omvägar via copywriterutbildning, lärar- och laboratoriejobb startade jag för drygt 10 år sedan en egen firma, i vilken jag arbetar jag med utredningar och inventeringar som rör fladdermöss, ofta som underkonsult till större naturvårdsföretag men också direkt mot kommuner, länsstyrelser och exploatörer. Förutom fladdermöss, arbetar jag mycket med mörkrets ekologi och hur artificiellt ljus påverkar natur och miljö, det vill säga ljusföroreningar.

År 2007 debuterade jag som författare med pocketboken Djurens Evolution (2017) och har sedan dess publicerat ytterligare en rad alster med mer eller mindre koppling till fladdermöss, bland andra Fladdermöss – i en värld av ekon (2015) och Mörkermanifestet (2020).
Min roll i föreningen BatLife Sweden har bland annat varit som ordförande i arbetsgruppen som ordnar Svenska Fladdermuskonferensen, något som har varit oerhört givande. Nu när jag blivit ledamot i styrelsen för föreningen kommer jag att vara vice ordförande och arbeta framför allt med samordning och information. Jag hoppas att föreningen bidrar till att fler får chansen att uppleva och arbeta med fladdermöss, så att jag kan ta ett litet steg tillbaka och istället fokusera på att skriva böcker.

Amanda Sjölund

SEKRETERARE

Bor i Leksand

Telefon: 076 584 51 30

Jag bor i Leksand där jag också är uppvuxen på en gård. Jag är utbildad biolog från SLU i Uppsala och jobbar idag som naturmiljökonsult, främst med fladdermusinventeringar och artskydd. Mitt intresse för fladdermöss startade under sommaren 2015 då jag gjorde mitt examensarbete i Uppsala med Johnny de Jong som handledare. Forskningsarbetet handlade om fladdermöss och hur de påverkas av stora vägar.

Efter examensarbetet flyttade jag till Melbourne i Australien för att jobba som forskarassistent på Melbourne University, också i projekt som handlade om hur fladdermöss påverkas av vägar men även ljusföroreningar. Sedan jag kom hem från Australien har jag pysslat med fladdermusinventeringar på olika sätt under sommarhalvåret. Jag provade på mitt andra stora yrkesintresse som är läraryrket, där jag spenderade 4 år som matte-, NO- och tekniklärare på högstadiet innan jag till sist började arbeta som konsult på AFRY.

Lara Millon

KASSÖR

Bor i Frankrike

Mitt intresse för fladdermöss började 2011 under en tid då jag jobbade på National Museum i Paris med Vigie Chiro programmet. Det blev mina första nätter ute i fält med detektor! Jag började därefter som forskningsassistent då jag arbetade med att undersöka vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss

Sen har jag bott tre år i Nya Kaledonien, en tropisk fransk ö i Indiska oceanen. Där jobbade jag som forskningsassistent med småfladdermöss och flyghundars biologi. Jag har också arbetat inom en lokal förening ACCS (Association pour la Conservation des Chauves-souris), som arbetar med öka kunskaperna om fladdermöss samt väcka intresse för fladdermöss.

Efter att ha arbetat två år i Sverige som naturvårdskonsult, med bl.a. det nationella stationsnätverket för fladdermöss, så tänkte jag att det kunde vara roligt att hjälpa till med den nystartade föreningen BatLife Sweden!

Olga Sandberg

MEDLEMSANSVARIG

Bor i Luleå

Telefon: 073 098 72 38

Som student fick jag möjlighet att lyssna på fladdermöss med ultraljudsdetektor och lärde mig att det går att skilja på olika arter på ljudet. Så jag skaffade mig en heterodyndetektor och började lyssna efter fladdermöss när det fanns tillfälle.

Numera bor jag i Luleå där tiden som det går att lyssna på fladdermöss är kort. På våren ligger snön kvar länge och när det blir sommar är nätterna ljusa. Sedan, när det börjar bli mörkt på kvällarna, kommer snart höstkylan. Så det är framför allt under augusti-september, som jag brukar kunna vara ute och lyssna. Men med autobox kan jag i alla fall spela in fladdermössen som flyger förbi.

Jag är utbildad biolog men har mest jobbat med kartor. 

Eva Mattsson

ANSVARIG FÖR SOCIALA MEDIER

Bor mellan Uddevalla och Ljungskile

Telefon: 072 202 22 06

Mitt intresse för fladdermöss startade tidigt. Jag var en storkonsument av naturdokumentärer redan som barn. Köpte min första leksaksfladdermus på en marknad och den fick följa med mig överallt. Mitt första möte med en livs levade fladdermus var i 7-8-årsåldern i en gångtunnel på väg hem från skolan. Jag minns att jag blev helt hypnotiserad av denna lilla varelse. Efter det var jag helt fast och läste allt jag kom över om fladdermöss.

Jag har alltid trivts bäst i skogen (kommer från Värmland) och jag tycker verkligen om att lära mig mycket om våra djur och i den natur de lever. Naturen är så fascinerande i sin mångfald och uppfinningsrikedom.

Under åren har fladdermössen alltid varit ett återkommande inslag i mitt liv sommartid. Det var först hösten 2021 som jag blev medlem i BatLife Sweden. Under våren 2022 köpte jag en heterodyndetektor och någon månad senare utökades samlingen med en tidsexpansionsmikrofon. Jag är en naturintresserad tekniknörd där mitt hjärta klappar lite extra för GPS:er av olika slag.

När det kommer till fladdermöss anser jag mig vara en entusiastisk amatör. Jag försöker sprida information om fladdermöss och den nytta de gör för oss människor i många sammanhang. Ett område som engagerar mig lite extra är problemet med ljusföroreningar.

Jag bor mitt emellan Uddevalla och Ljungskile, där havet möter fjället. Där bor jag med min man, min hund och mina två mysiga katter. Förutom att vara i skogen med vovven så målar jag i akvarell och är hyfsat duktig. Jag gillar att odla och har en liten del av trädgården avsatt för giftiga växter och börjar där få ihop en liten samling.

Jag har under senaste åren studerat till arkeolog och kommer om allt går som planerat vara examinerad innan 2024. Jag är mest intresserad av den” bortglömda” arkeologin, dvs de lämningar vi finner i skog och mark, såsom kvarnlämningar och torpgrunder. I detta ingår också kulturväxter och vårdträd.

Jesper Östlund

LEDAMOT

Bor i Göteborg

Jag arbetar som miljökonsult kopplat till natur och biologisk mångfald. Jag är utbildad till biolog och har genom åren arbetat med allt från djurskötsel av svenska och tropiska djur, fältarbete, laboratoriejobb till utbildning inom biologi. Jag har ett brett intresse för natur, men jag är speciellt fascinerad av systematik, biodiversitet och ekologi.

Min första egentliga kontakt med fladdermöss i lite större skala var i slutet på 90-talet när jag var assistent på en regnskogsforskningsstation i Costa Rica som heter La Selva. Jag har sedan dess alltid varit intresserad av fladdermöss, men det tog ganska lång tid innan jag blev mer inbiten på svenska fladdermöss och det var mycket tack vare möten med Jens Rydell på mitt tidigare jobb. Att sedan gå med i föreningen BatLife var verkligen en höjdpunkt för att kunna att träffa så mycket kunniga, roliga och trevliga människor och det är något jag själv skulle vilja främja framöver. Vi ses där ute i nattens mörker. 

Jacqueline Nelms 

WEBBREDAKTÖR

Bor i Stockholm

Telefon: 073 352 46 85

Mitt intresse för fladdermöss startade sommaren 2022 då jag genom säsongsjobbet som fältarbetare fick delta i en inventering av möjliga fladdermuskoloniplatser i stadsnära grönområden. Med hjälp av en detektor kopplad till mobilen öppnades en tidigare dold dimension av sommarnatten. Samma sommar deltog jag i BatLifes kurs i fångst och hantering av fladdermöss. Fascinationen av att få se fladdermöss på nära håll och att få hålla dem i min hand fick mig att vilja veta mer. Det var också inspirerande att få träffa så roliga och passionerade föreningsmedlemmar.

Numera deltar jag i två av BatLifes arbetsgrupper (Taxonomi och morfologi samt Artbestämning och stationsnätverk). Under våren 2023 färdigställde jag mitt examensarbete i biologi som handlar om fladdermössens övervintringsbeteende och aktivitetsgrad under vintern. Som del i styrelsen hoppas jag kunna bidra till arbetet med att sprida mer kunskap och förståelse om fladdermössen.

Bo Ljungberg

WEBBREDAKTÖR

Bor i Tullinge

Telefon: 070 889 98 92

Jag är biolog/ekolog och har jobbat 43 år med naturvård, dels på en länsstyrelse och dels i en kommun. Efter att jag gått i pension 2014 startade jag en enskild firma (BL Naturkonsult). Förutom mitt ideella styrelsearbete i denna förening är jag vice ordförande i Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem.

Intresset för fladdermöss startade redan på 1960-talet då jag i samband med ringmärkning av fåglar ibland fick fladdermöss i näten. Vi hade på den tiden en biologisk förening i Södertälje som bl.a. försökte kartlägga alla djur och växter som vi påträffade, då vi besökte ön Mörkö söder om staden.

När jag började jobba som kommunekolog i Södertälje tog jag initiativ till en översiktlig inventering av fladdermöss i kommunen. Inventeringen var dock som sagt mycket översiktlig och gjordes då med hjälp av ultraljudsdetektorer utan tidsexpansion.

På senare år har jag bl.a. genom min firma kunnat fortsätta med fladdermusstudier, dels genom att utföra inventeringar och guidningar, men även genom att hålla föredrag om fladdermöss. Det känns nu roligt att vi äntligen fått en fladdermusförening i Sverige. Jag hoppas verkligen att föreningen kommer att utvecklas på ett sådant sätt att våra syften med föreningen uppnås.

Niklas Palmcrantz

SAMORDNARE AV FÖRENINGENS LOKALA GRUPPER

Bor i Järna

Telefon: 070 622 20 54

Har sedan barnsben haft ett stort allmänt intresse för naturen som väcktes dels av böcker, såsom Brehms djurliv och von Wrights stora fågelböcker som jag fick läsa med min farfar. Dels genom att vara i skog och mark med min far på gården Tisenö i Östergötland.

Min uppväxt delade jag mellan storstaden med min mor och på gården med min far. Jag hade få att dela mitt naturintresse med, tills jag som tonåring upptäckte Fältbiologerna. Framför allt blev det där fågelskådning men även intresset för andra djur och växter utvecklades där.

Jag läste sedan biologi och ekologi på universitet i Toronto i Kanada, men upptäckte där attyrkeslivet som biolog innebar mest att vara inomhus på labb. En annan kurs jag läste där handlade om ekologisk odling som fångade mitt intresse och som gjorde att jag vände
tillbaka till Tisenö med ett liv som lant- och skogsbrukare. Senare i livet har jag kombinerat detta liv med att bli biologi- och praktiklärare på Järna Naturbruksgymnasium. Mitt numera stora intresse för fladdermöss väcktes framförallt genom nybörjarkursen som
hölls av BatLife Sweden, men också genom personliga möten under en Bioblitz på Skansen 2021.

Jag har en koloni av dvärgpipistrell i mitt hus på Tisenö som bereder mig stor glädje och tillfällen att studera dem på nära håll. Jag är samordnare för arbetsgruppen "Lokala aktiviteter" i föreningen och vill inom styrelsen för BatLife medverka till att sprida intresset för fladdermöss bl.a. genom bildandet av fler lokalagrupper i landet.

Uppdaterad 2023-12-13 av Jacqueline Nelms