Samordnare och kontaktperson för denna arbetsgrupp är:

Emily Macgregor, emilymacgregor90@gmail.com

………………………………..

Fladdermusevenemang

Syftet med arbetsgruppen

Syftet med arbetsgruppen Fladdermusevent är att upplysa och framhäva internationella fladdermusrelaterade evenemang. Genom att upplysa om diverse internationella evenemang både sprider vi och ökar kunskapen om fladdermöss. Ett aktivt deltagande i internationella evenemang ökar även gemenskapen och engagemanget hos föreningens medlemmar.

Fladdermöss är på många sätt missförstådda djur som länge präglats av allt från vampyrhistorier till att de är smittospridare. Fladdermössens levnadsmiljöer är under ständigt hot på grund av habitatförändring, minskande boplatser och brist på föda. Men fladdermössen har mycket att erbjuda våra ekosytem. De är både pollinatörer, fröspridare och insektsbekämpare. Deras nattliga aktivitet och ekolokalisering skapar en mystik kring fladdermössen, vilket gör dem till intressanta djur som lockar människan till fascination. Genom internationella evenemang kan arbetsgruppen sprida korrekt information, bidra med kunskap och öka förståelsen kring fladdermöss.

Fladdermusevenemangsgruppen jobbar med flera internationella evenemang som International Bat Appriciation Day (IBAD), International Bat Night (IBN), Bat Week. Vi engagerar oss ibland i lokala evenemang, såsom under biologiska mångfaldens dag den 22-23 maj 2021, då vi tillsammans med arbetsgruppen för inventeringar medverkade på Skansen med bl.a. information om fladdermöss och om föreningen BatLife Sweden.

Planerad verksamhet

Arbetsgruppens planerade verksamhet handlar om att sprida information till både föreningens medlemmar och till allmänheten när ovanstående evenemang äger rum. Detta sker via plattformer som Instagram och Facebook, men också direkt till medlemmar och allmänhet. Gruppen arbetar också med att ta fram informationsmaterial, profilkläder samt att engagera de som kan tänka sig att hålla i föredrag, guidningar, fladdermusvandringar och workshops under evenemangen.

Kommande aktiviteter som vi planerar inför under 2021

  • International Bat Night 28:e-29:e augusti
  • Bat Week 24:e-31:e oktober

Är du intresserad av att vara med i arbetsgruppen Fladdermusevenemang, så kontakta då Emily Macgregor