Arbetsgruppen fladdermusevenemang är just nu vilande på grund av begränsat engagemang och vilja att ansvara för gruppens samordning.  Om det finns någon som vill driva arbete i en sådan arbetsgrupp, vänligen kontakta oss på batlifesweden@gmail.com

Fladdermusguidningar

Syfte med guidningsgruppen

Syftet med att ha en arbetsgrupp som handlar om fladdermusguidningar är att öka kunskapen och intresset om fladdermöss hos både allmänheten och entusiaster. Det ligger även i gruppens syfte att tillhandahålla redskap för att korrekt och relevant information om fladdermöss skall nå ut via guidningar. Vi vill även arbeta för erfarenhetsutbyten mellan olika guider i både Sverige och utomlands.

Det är väldigt kul och givande att guida om fladdermöss. Till skillnad från de flesta naturguidningar sker fladdermusguidningar under skymning och mörker, vilket skapar lite extra spänning. När fladdermössen börjar flyga efter skymningen ökar spänningen väldigt mycket när det börjar knattra, plippa och smacka från detektorerna. När gruppen, efter att ha hört fladdermöss från detektorerna, också får syn på fladdermöss får de en riktigt rolig upplevelse. Det uppskattas också mycket att man ofta kan artbestämma fladdermössen direkt med hjälp av ljudet från detektorerna. Att vandra i skymning och mörker ger också andra spännande upplevelser: ugglor, morkullor, råbockar med mera. 

Trots att det är så roligt att guida om fladdermöss är vi för få som håller på med det. Sverige behöver fler fladdermusguidningar och därför behövs fler guider, vilket är något Batlife Sweden jobbar för. 

2022

Arbetsgruppen är för närvarande vilande (se överst på sidan)

2021

Planerad verksamhet

Gruppens planer för  verksamheten 2021 var att ta fram informationsmaterial som kan användas av guider samt informationsmaterial till guidningsdeltagare. Informationen till guider innehåller tips på vad man kan tänka på vid guidning, och kan fungera lite som en lathund. Informationen till guidningsdeltagare innehåller grundläggande fakta om fladdermöss, grundläggande frekvenslista över de svenska arterna samt information om föreningen och tips på länkar och litteratur.