Svenska Fladdermuskonferensen 2022

11 – 13 november 2022 anordnar föreningen Batlife Sweden och Centrum för Biologisk Mångfald en tre dagar lång konferens med samtal och seminarier kring fladdermöss.

Intresset för fladdermöss har växt enormt de senaste åren och fladdermössen är idag en självklar del av naturvård, naturupplevelser och bevarandet av kulturlandskapet. Svenska Fladdermuskonferensen ämnar samla alla som är intresserade av fladdermöss under samma tak för att ta del av forskning, kunskap, tankar från myndigheter, teknik och konst.

Tid: 11 – 13 november 2022 

Plats:Konferenslokalen heter Loftet och ligger på övervåningen av byggnaden ”Ladugården”.
SLU i Uppsala ligger huvudsakligen vid campus Ultuna 6 km söder om centrum. Besöksadress: Loftet, Duhrevägen 8,
756 51 Uppsala.

Kostnad: 300 kr per dag för medlemmar i BatLife Sweden, 500 kr per dag för övriga (medlemskap kan lösas i samband med anmälan). 

Anmälan av Poster eller Presentation: Kan göras fram till den 9 oktober!

Anmälan: Anmälan för konferensen 2022 är stängd.

Annons: Inbjudan till Svenska Fladdermuskonferensen 2022.

 

Preliminärt program (uppdateras efterhand):

Klicka här för att komma till det preliminära programmet för konferensen.

Fredag, 11 november: Myndighets- och forskningsdag (öppet för alla). Naturvård, forskning, inventering, bestämmelser, lagar och regler.

Lördag, 12 november: Seminarier och workshops. Ljudbestämning, forskningsrön och ny kunskap.

Söndag, 13 november: Allt om fladdermöss. Naturguidning, trädgård och konst.

 

Har du frågor?

Johnny de Jong: johnny.de.jong@slu.se

Johan Eklöf: johan.eklof@gmail.com

——————-

Ni som är intresserade av att vara med och hjälpa till med konferensen, skicka ett mejl till samordnaren för arbetsgruppen: Johan Eklöf.