Jag är biolog/ekolog och har jobbat 43 år med naturvård, på en länsstyrelse och i en kommun. Efter att jag gått i pension 2014 startade jag en enskild firma (BL Naturkonsult). Förutom mitt ideella styrelsearbete i denna förening är jag vice ordförande i Naturskyddsföreningen Botkyrka-Salem.

Intresset för fladdermöss startade redan på 1960-talet då jag i samband med ringmärkning av fåglar ibland fick fladdermöss i näten. Vi hade på den tiden en biologisk förening i Södertälje som bl.a. försökte kartlägga alla djur och växter som vi påträffade, då vi besökte ön Mörkö söder om staden.

När jag började jobba som kommunekolog i Södertälje, tog jag initiativ till en översiktlig inventering av fladdermöss i kommunen. Inventeringen var dock som sagt mycket översiktlig och gjordes då med hjälp av ultraljudsdetektorer utan tidsexpansion.

På senare år har jag bl.a. genom min firma kunnat fortsätta med fladdermusstudier, dels genom att utföra inventeringar och guidningar, men även genom att hålla föredrag om fladdermöss. Det känns nu roligt att vi äntligen fått en fladdermusförening i Sverige. Jag hoppas verkligen att föreningen kommer att utvecklas på ett sådant sätt att våra syften med föreningen uppnås.