Medlem i BatLife Sweden

Medlemsavgiften i föreningen bestäms på årsmötena och är för närvarande 200 kr per år. Föreningen är fortfarande under uppbyggnadsskede och behöver därför allt stöd vi kan få för att utvecklas och bli en så intressant och bra förening som möjligt. Medlem blir du genom att sätta in 200 kr på plusgiro 94 78 22-3. Som meddelande anger du MA 20 (som betyder medlemsavgift för 2020) tillsammans med ditt namn.

Skicka dessutom dina kontaktuppgifter till vår e-postadress batlifesweden@gmail.com.