Medlem i BatLife Sweden

Medlemsavgiften i föreningen bestäms på årsmötena och är för närvarande 200 kr per år. Observera dock de nya medlemsavgifterna som gäller för ungdomar och familjemedlemmar som gäller från och med 2021 (se längre ned på sidan). Föreningen är fortfarande under uppbyggnadsskede och behöver därför allt stöd vi kan få för att utvecklas och bli en så intressant och bra förening som möjligt. Medlem blir du genom att sätta in 200 kr på plusgiro 94 78 22-3 eller genom att swisha till nedanstående Swishnummer. Som meddelande anger du MA 22 (som betyder medlemsavgift för 2022) tillsammans med ditt namn och E-postadress. Så även om du swishar är det viktigt att du anger din E-postadress! (Om du är ny som blivande medlem i föreningen, så skriver du ”Ny-MA22”)

Skicka dessutom dina kontaktuppgifter och namn på de som ingår i familjemedlemskapet till vår e-postadress batlifesweden@gmail.com.

Föreningens Swish-nummer: 123 266 0306


Observera att den nya medlemsavgiften fr.o.m. 2021  är följande: 

  • Medlem som är 18 år eller äldre betalar 200 kr per år
  • Ungdomar betalar 100 kr per år
  • Familj (obs! boende inom samma hushåll) betalar 300 kr per år
  • Hedersmedlem betalar 0 kr

—————————————————————————————————————–

Medlemmar i Föreningen BatLife Sweden har 10 % rabatt på Pettersson-produkter jämfört med listpriserna hos företaget Lars Pettersson Elektronik AB! (Observera, att beställningar måste göras via mail och inte via hemsidan för att få rabatten).